Warunki uczestnictwa i płatności

WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 10 dni roboczych zleceniodawca ponosi pełne koszty.
3. Obowiązują ogólne warunki handlowe z Team Prevent Poland Sp. z o.o. dostępne na www.teamprevent.pl
4. Wpłaty za udział w konferencji należy dokonać na konto:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
z dopiskiem: data i tytuł konferencji, imię i nazwisko uczestnika.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem konferencji.