top-baner

Konferencja TOP automotive 2019

Zakopane, 27-29.11.2019

W dniach 27-29 listopada 2019 roku tym razem w Zakopanem odbyła się piąta edycja Konferencji TOP automotive, która w ciągu 5 lat swojego istnienia zasłużyła na miano istotnego wydarzenia, wpisanego w kalendarz pasjonatów jakości w świecie polskiego przemysłu motoryzacyjnego. To cykliczne wydarzenie spotyka się corocznie z ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli branży i ponownie przyciągnęło rzeszę osób. W 2019 roku w zimowej stolicy Polski, w Hotelu Rezydencja Nosalowy Dwór zebrało się 140 przedstawicieli blisko 60 firm.

Sprawdzone rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu

W tym roku organizatorzy konferencji, wybierając temat wiodący, położyli duży nacisk na zagadnienia związane z TPM (ang. Total Productive Maintenance). W trakcie konferencji uczestnicy prowadzili dyskusje na temat sprawdzonych rozwiązań i najlepszych praktyk, związanych z utrzymaniem ruchu, odnosząc się do treści prowadzonych prelekcji i zaprezentowanych metod i narzędzi. Część wykładów i warsztatów, jak co roku, była poświęcona tematom jakościowym, ale także trendom w uczeniu się i rozwoju zawodowym w dobie digitalizacji oraz tzw. „przeładowania informacyjnego”. Omówione zostały również najbardziej istotne zmiany w wymaganiach i wytycznych branżowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni eksperci w swoich dziedzinach i wieloletni praktycy. I tym razem nie zabrakło przedstawicieli m.in. VDA QMC, Fiat Chrysler Automobiles Group oraz Volkswagen Poznań, dostawców oraz partnerów. Dzięki ich obecności udało się stworzyć swoistą wymianę informacji oraz zachęcić uczestników do prowadzenia rozmów w czasie przerw oraz networkingu. Konferencja TOP automotive to niebywała szansa, aby efektywnie wykorzystać niecodzienną możliwość, jaką jest spotkanie z reprezentantami producentów samochodów, łańcucha dostaw oraz jednostek regulacyjnych (tj. VDA QMC).

Wyzwania w motoryzacji

Konferencja TOP automotive rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym, wygłoszonym przez pana Luka Palmena, reprezentującego Klaster „Silesia Automotive & Adanced Manufacturing” koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Prelekcja dotyczyła wyzwań technologicznych i organizacyjnych dla motoryzacji wynikających z trendów światowych. Kolejna prelekcja była okazją do tego, aby zapoznać się z założeniami filozofii TPM w praktycznym ujęciu firmy Leadec – panowie Artur Ihma oraz Dariusz Kowalski w swoim wystąpieniu przybliżyli stosowane przez ich organizację metody i narzędzia wspomagające proces kompleksowego produktywnego utrzymania ruchu. Następnie reprezentanci firmy Dekra, panowie Tomasz Romanik, Michał Kmiecik oraz Sebastian Remian, umożliwili uczestnikom konferencji zapoznanie się z wymaganiami branży motoryzacyjnej pod kątem regulacji prawnych, dotyczących zapewnienia utrzymania budynków i maszyn.

Wyzwania i trendy w uczeniu się

Plan drugiego dnia Konferencji TOP automotive był najbardziej napięty. Jego intencją była synteza części wykładowej z nieodłącznym elementem tego wydarzenia, jaką są interaktywne warsztaty. Dzień 2. rozpoczęła dr Yuliya Prakopchyk, dyrektor działu szkoleń i rozwoju zawodowego VDA QMC. Temat tegorocznej prelekcji VDA QMC dotyczył wyzwań i trendów w uczeniu się z uwzględnieniem aspektów, które niesie ze sobą szeroko pojęta digitalizacja różnych obszarów życia i biznesu. Dr Prakopchyk podkreśliła fakt zachodzących zmian w funkcjonowaniu społeczeństw w kontekście dostosowania się do zmieniających się oczekiwań rynkowych. Druga część panelu VDA QMC była poświęcona wdrażaniu wymagań dotyczących funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu w ujęciu praktycznym. Pan Willfried Heist, ekspert w dziedzinie świadomości jakościowej, zgłębił problematykę zaleceń dla przedsiębiorstw odnośnie integralności wyrobu zgodnie z wymaganiami producentów samochodów. Team Prevent jako jednostka uprawniona do tłumaczenia podręczników opublikowała na łamach Wydawnictwa Team Prevent (www.wydawnictwo-tp.pl) polską edycję podręcznika VDA „Integralność wyrobu”, który pozwala na wnikliwe zapoznanie się ze wskazówkami, dotyczącymi wdrożenia i wypracowania lepszego zrozumienia omówionego zagadnienia.

Otwarta dyskusja na linii klient–dostawca

Mimo zaangażowania w wiele bieżących spraw i zmian, zachodzących dynamicznie w organizacjach motoryzacyjnych, gościliśmy także przedstawicieli OEM, którzy przekazali informacje, istotne dla łańcucha dostaw. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji panów Piotra Znanieckiego oraz Przemysława Borowskiego (Volkswagen Poznań) oraz panów Tomasza Gwiżdża oraz Błażeja Bliskiego (FCA Group Purchasing Poland). Również te wykłady związane były z motywem przewodnim TOP automotive 2019. VW w swoim wystąpieniu poruszył niezwykle istotne zagadnienie, jakim jest technika pomiarów w zapewnieniu stabilności procesu produkcji i zaprezentował stosowane w ich organizacji zaawansowane metody pomiarowe. Z kolei FCA, korzystając z okazji, iż wykład OEM to także platforma komunikacyjna m.in. do przedstawienia nowych wymagań, zaznajomił uczestników konferencji ze zmianami w sposobie zarządzania znakowaniem i monitoringiem narzędzi, które są użyczane do wykorzystania w procesach wytwarzania dostawców, jednakże będących własnością FCA. Zarówno VW, jak i FCA, brali udział w części warsztatowej konferencji, podczas której uczestnicy mieli szansę na wyjaśnienie wątpliwości oraz zadanie pytań, związanych z tematami prelekcji oraz szeroko rozumianej współpracy. Konferencja to wyśmienita okazja do prowadzenia otwartej dyskusji na linii klient–dostawca na tematy wspólnie dotykające firmy w globalnym łańcuchu dostaw bez względu na to, który poziom łańcucha dostaw reprezentuje.

Żyjemy w czasach, kiedy przetwarzamy niezwykle dużo informacji, zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.  Zjawisko „informacyjnego przeładowania” jest naturalną konsekwencją rosnącej podaży informacji. Tworzy to stałą potrzebę odnawiania i aktualizacji stanu wiedzy. Potrzeba ta w realiach świata motoryzacji dynamicznie się zmienia wraz z wymaganiami. To z kolei generuje stałą potrzebę ciągłego nabywania kompetencji i to właśnie o procesie uczenia się, zdobywania wiedzy z różnych źródeł i angażowaniu pracowników w procesy doskonalenia kompetencji poprowadziła swoją prelekcję firma Team Prevent, przeplatając w swojej wypowiedzi informacje o nowościach szkoleniowych i wydawniczych.

Interaktywne warsztaty

W drugiej połowie dnia uczestnicy brali udział w części interaktywnych warsztatów, podczas których poruszono zagadnienia związane z FMEA, MSA i SPC, VDA FFA, z rolą budowania zespołu w procesie rozwiązywania problemów, czy też wymaganiami branżowymi i regulacjami w stosunku do zapewnienia utrzymania budynków. Warsztaty dotyczące analizy części wadliwych z rynku zostały przeprowadzone na rzeczywistym, wadliwym reflektorze. Z kolei zagadnienia związane z MSA i SPC zostały poddane dyskusji w czasie gry „Koło fortuny”, co pozwoliło uczestnikom poczuć ducha rywalizacji, a jednocześnie omówić interesujące zagadnienia. W czasie warsztatów z FMEA uczestnicy tworzyli na praktycznym przykładzie strukturę procesu wraz z funkcjami i błędami, ucząc się wypełniać treścią formularz FMEA. Osoby, które wzięły udział w warsztatach „Escape box” mogły spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek logicznych z wykorzystaniem umiejętności pracy w grupie. Równolegle odbywało się Forum Ekspertów IATF 16949, na którym uczestnicy mieli okazję wymienić swoje doświadczenia w auditowaniu na zgodność z wymaganiami standardu oraz uzyskać odpowiedzi na wcześniej zgłoszone pytania. Tematyka ta jest wciąż żywa ze względu na regularnie publikowane zatwierdzone interpretacje (SI) i często zadawane pytania (FAQ) do standardu IATF 16949. Poza autorskimi warsztatami Team Prevent Poland, swoje propozycje dla uczestników konferencji przygotowali również Volkswagen Poznań, FCA Group Purchasing Poland oraz Dekra Certification. Warsztaty, podobnie jak w zeszłym roku, cieszyły się dużym zainteresowaniem i były poprowadzone zgodnie ze zmienionymi założeniami kierunku prowadzenia szkoleń, łączącym czynniki warunkujące chęć uczenia się i nabywania nowych doświadczeń przez dorosłych.

Skuteczność i efektywność TPM

Kontynuując wątek skuteczności i efektywności TPM jako podstawy przewidywalnej produkcji, pan Maciej Płonka z firmy Parts4cleaning przybliżył zagadnienia, dotyczące TPM urządzeń myjących. Celem ich stosowania jest m.in. spełnienie rosnących wymagań związanych z czystością techniczną, co znajduje swoje odzwierciedlenie w treści podręcznika VDA 19.1 oraz normach motoryzacyjnych (np. ISO 16232). W trakcie dalszej części prelekcji zaprezentowany został zaawansowany technologicznie mikroskop DSX1000. Pan Kacper Pabianek, występujący w imieniu firmy OLYMPUS Polska, zwrócił uwagę na istotę stosowania tego wysoce specjalistycznego sprzętu jako narzędzia w zapewnianiu jakości produkcji. Trzeci wykład stanowił rozwinięcie i doprecyzowanie tematu, który został zainicjowany pierwszego dnia konferencji przez firmę Leadec. Tematem prelekcji, wygłoszonej przez panów Tomasza Pietrzaka oraz Marcina Witkowskiego z firmy BorgWarner Poland, było efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu, odniesione do integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz zmian w procesach w kontekście Industry 4.0. Firma Sanden Manufacturing Poland, reprezentowana przez panią Małgorzatę Asejczyk-Woroniecką oraz pana Andrzeja Kindra, przedstawiła zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w procesie utrzymania ruchu. W czasie wykładu przedstawiono narzędzie, umożliwiające połączenie elementów analizowania zagrożeń i szans z planami awaryjnymi. Dzień wykładowy zakończył się tematem jakże żywym we współczesnym świecie motoryzacji – pan Konrad Kubieniec z firmy Team Prevent Poland, w nawiązaniu do zakresu przeprowadzonych dzień wcześniej warsztatów, opowiedział o strategii przejścia oraz o siedmiu krokach przeprowadzania FMEA zgodnie z nowymi wytycznymi podręcznika AIAG i VDA, którego celem jest udostępnienie wspólnego fundamentu dla FMEA w sektorze przemysłu motoryzacyjnego.

Do zobaczenia w 2020 roku

3 dni, 14 godzin prelekcji i warsztatów, 14 prezentacji, 140 uczestników z 60 firm – tak wyglądała w liczbach nasza tegoroczna konferencja TOP automotive 2019. Dziękujemy Państwu za obecność  oraz zaangażowanie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział, a prelegentom, patronom i partnerom za wsparcie: partnerowi strategicznemu – VDA QMC, patronom honorowym – Burmistrzowi Miasta Zakopane, Klastrowi „Silesia Automotive & Adanced Manufacturing”, partnerom złotym – DEKRA Certification, Olympus Polska, partnerowi srebrnemu – 5sAUTOMATE, partnerom brązowym – OpenOne, BWI Poland Technologies, partnerom merytorycznym – Team Prevent Wydawnictwo, Leadec Industrial Services, BorgWarner, Parts4Cleaning, Sanden Manufacturing Poland.

Za wsparcie medialne dziękujemy także patronom medialnym: abcjakosci.pl, Problemy jakości, Eurologistics, Projektowanie i konstrukcje inżynierskie, log24.pl, Automatyka, AutomatykaOnline.pl, KAIZEN, logistyczny.com, Controlling i Zarządzanie.

Już teraz pragniemy zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji, która odbędzie się 25-27.11.2020 r. w Hotelu Arche w Częstochowie. Szczegóły pojawią się już wkrótce na oficjalnej stronie – www.topautomotive.pl. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok, aby kultywować tradycję wymiany doświadczeń w gronie już znanych, jak i nowych osób.

Dziękujemy i do zobaczenia na TOPie!

Zespół Team Prevent Poland

« 2 z 2 »

//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/04/Logo-TOP-automotive.png

ORGANIZATOR :

//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/03/Logo-TPPL_czarne_bez-tła.png

PARTNER STRATEGICZNY :

//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/02/VDA-QMC.png

ZOSTAŃ PARTNEREM ZOSTAŃ PRELEGENTEM

Prelegenci

Yuliya Prakopchyk

Yuliya Prakopchyk

VDA QMC
Konrad Kubieniec

Konrad Kubieniec

Team Prevent Poland
Marcin Witkowski

Marcin Witkowski

BorgWarner Poland Sp. z o.o.
Tomasz Pietrzak

Tomasz Pietrzak

BorgWarner Poland Sp. z o.o.
Artur Ihma

Artur Ihma

Leadec Sp. z.o.o.
Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski

Leadec Sp. z.o.o.
Kacper Pabianek

Kacper Pabianek

OLYMPUS Polska Sp. z o.o
Maciej Płonka

Maciej Płonka

Założyciel & Prezes zarządu Parts4cleaning Sp. z o. o. , Członek rady nadzorczej MTM CEE
Andrzej Kindra

Andrzej Kindra

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Michał Kmiecik

Michał Kmiecik

DEKRA Polska Sp. z o.o.
Sebastian Remian

Sebastian Remian

DEKRA Polska Sp. z o.o.
Małgorzata Asejczyk-Woroniecka

Małgorzata Asejczyk-Woroniecka

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Willfried Heist

Willfried Heist

VDA QMC
Luk Palmen

Luk Palmen

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing
Piotr Znaniecki

Piotr Znaniecki

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Pawlik Adam

Pawlik Adam

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Przemysław Borowski

Przemysław Borowski

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Tomasz Gwiżdż

Tomasz Gwiżdż

FCA Group Purchasing Poland
Błażej Bilski

Błażej Bilski

FCA Group Purchasing Poland
Dorota Jankowska

Dorota Jankowska

Team Prevent Poland Sp. z o.o.

Marta Skalik

Marta Skalik

Team Prevent Poland Sp. z o.o.

Uczestnicy

ALPINE ELECTRONICS GMBH

BURY

TRW POLSKA

ZAKŁADY METALOWE POSTĘP

MAGNA

ADIENT SEATING

ASP POLSKA

LINEX

CIE LT FORGE

KUŹNIA POLSKA

EMIX

ETO MAGNETIC

DAYCO

SFA POLSKA

FAURECIA

ASP POLSKA

PLASTIC OMNIUM

HUNDERT CONSULTING

LACROIX ELECTRONICS

OLYMPUS POLSKA

MAGNA AUTOMOTIVE

VILLA

PLASTIC OMNIUM AUTO

OPENONE

NSK BEARINGS

MEGATECH INDUSTRIES

LANDI RENZO

BUREAU VERITAS

SCHÜLE POLSKA

PROSEAT

GERDES MC

LEAR CORPORATION

ELECTROPOLI POLAND

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND

BSI GROUP POLSKA

MAGNA FORMPOL

KOELNER RAWLPLUG IP

MAURICE DELBAR STAFFING OUTSOURCING SOLUTIONS

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL

DEKRA

TI POLAND

TECHNOLUTIONS

FICOMIRRORS POLSKA

PIK-INSTRUMENTS

PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND

SKK

IFA POWERTRAIN

NOYEN

MAURICE DELBAR STAFFING OUTSOURCING SOLUTIONS

Opinie uczestników

Szansa na spotkanie niezwykłych ludzi

Moim zdaniem Konferencja TOP automotive to profesjonalnie zorganizowane wydarzenie motoryzacyjne, które jest okazją do wysłuchania interpretacji wymagań standardów motoryzacyjnych, dokonywanych przez przedstawicieli VDA QMC, a także interpretacji Wymagań Specyficznych Klientów, dokonywanych przez przedstawicieli zakładów OEM w Polsce. Organizowany w ramach Konferencji Panel Dostawców pozwala dostawcom oraz klientom wzajemnie lepiej się zrozumieć w całym łańcuchu dostaw.

Uważam, że Konferencja TOP automotive to szansa spotkania w jednym miejscu i czasie niezwykłych ludzi, w tym klientów OEM, specjalistów z branży motoryzacyjnej, a także trenerów, konsultantów, egzaminatorów oraz całego zespołu firmy Team Prevent. Konferencja pozwala na wymianę doświadczeń, jak również zaprezentowanie nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk stosowanych w motoryzacji. Formuła wydarzenia daje możliwość pracy merytorycznej w postaci wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów, jak również rozmów w kuluarach.

W moim przekonaniu TOP automotive jest również okazją do zawierania nowych kontaktów oraz budowania dobrych relacji w łańcuchu dostaw. Doceniam i podkreślam bardzo dobrą organizację oraz zaangażowanie całego zespołu Team Prevent w przygotowanie i sukces Konferencji TOP Automotive. Serdecznie polecam.

Robert Tyksiński

BURY Sp. z o.o.

2018-08-03T10:20:22+00:00

Robert Tyksiński

BURY Sp. z o.o.

Moim zdaniem Konferencja TOP automotive to profesjonalnie zorganizowane wydarzenie motoryzacyjne, które jest okazją do wysłuchania interpretacji wymagań standardów motoryzacyjnych, dokonywanych przez przedstawicieli VDA QMC, a także interpretacji Wymagań Specyficznych Klientów, dokonywanych przez przedstawicieli zakładów OEM w Polsce. Organizowany w ramach Konferencji Panel Dostawców pozwala dostawcom oraz klientom wzajemnie lepiej się zrozumieć w całym łańcuchu dostaw. Uważam, że Konferencja TOP automotive to szansa spotkania w jednym miejscu i czasie niezwykłych ludzi, w tym klientów OEM, specjalistów z branży motoryzacyjnej, a także trenerów, konsultantów, egzaminatorów oraz całego zespołu firmy Team Prevent. Konferencja pozwala na wymianę doświadczeń, jak również zaprezentowanie nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk stosowanych w motoryzacji. Formuła wydarzenia daje możliwość pracy merytorycznej w postaci wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów, jak również rozmów w kuluarach. W moim przekonaniu TOP automotive jest również okazją do zawierania nowych kontaktów oraz budowania dobrych relacji w łańcuchu dostaw. Doceniam i podkreślam bardzo dobrą organizację oraz zaangażowanie całego zespołu Team Prevent w przygotowanie i sukces Konferencji TOP Automotive. Serdecznie polecam.

Przestrzeń do otwartej komunikacji

Konferencja TOP automotive organizowana przez Państwa firmę jest bardzo profesjonalnie przygotowana.

Ostatnia Konferencja była o tyle istotna, iż uczestnikami byli przedstawiciele producentów samochodów z Polski. Spotkanie w tak szerokim gronie ułatwia wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Organizowanie takich spotkań skutkuje tym, iż tworzy się przestrzeń do otwartej komunikacji w każdym obszarze, relacji klient-dostawca, począwszy od przedstawienia i zrozumienia wymagań klientów, na „single case studies” kończąc.

Komunikacja i zrozumienie business partnera to kluczowy czynnik sukcesu. Inicjatywa wymiany doświadczeń dostawców i producentów samochodów powinna być kontynuowana.

Piotr Radek

TI Poland sp. z o.o.

2018-08-03T10:51:55+00:00

Piotr Radek

TI Poland sp. z o.o.

Konferencja TOP automotive organizowana przez Państwa firmę jest bardzo profesjonalnie przygotowana. Ostatnia Konferencja była o tyle istotna, iż uczestnikami byli przedstawiciele producentów samochodów z Polski. Spotkanie w tak szerokim gronie ułatwia wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk. Organizowanie takich spotkań skutkuje tym, iż tworzy się przestrzeń do otwartej komunikacji w każdym obszarze, relacji klient-dostawca, począwszy od przedstawienia i zrozumienia wymagań klientów, na „single case studies” kończąc. Komunikacja i zrozumienie business partnera to kluczowy czynnik sukcesu. Inicjatywa wymiany doświadczeń dostawców i producentów samochodów powinna być kontynuowana.

Profesjonaliści Profesjonalistom

Konferencja TOP automotive to możliwość osobistego spotkania klienta z dostawcą, poznania najnowszych trendów i wymagań, a przede wszystkim możliwość praktycznego spojrzenia na biznes. Uczestnik, dzięki proponowanej formule Konferencji, otrzymuje szansę nie tylko słuchania, lecz przede wszystkim aktywnego uczestnictwa.

Szerokie grono uczestników z branży zapewnia rewelacyjną sposobność wymiany doświadczeń, co jest decydującym czynnikiem, dla którego pojawiam się na tym corocznym spotkaniu. Obecność klienta, jednostek certyfikujących, wyśmienitych prelegentów – to zawsze najwyższa półka, crème de la crème motoryzacji.

Zawsze imponuje mi profesjonalizm i rozmach przygotowania oraz przeprowadzenia samej Konferencji. Kiedy wydarzenie dobiega końca wiem, że zainwestowany czas, nowe idee oraz nowe znajomości będą procentowały dla dobra mojego i organizacji, w której pracuję.

Gorąco polecam. Do zobaczenia!

Konrad Czachor

ALPINE ELECTRONICS (Europe) GmbH

2018-08-03T09:34:17+00:00

Konrad Czachor

ALPINE ELECTRONICS (Europe) GmbH

Konferencja TOP automotive to możliwość osobistego spotkania klienta z dostawcą, poznania najnowszych trendów i wymagań, a przede wszystkim możliwość praktycznego spojrzenia na biznes. Uczestnik, dzięki proponowanej formule Konferencji, otrzymuje szansę nie tylko słuchania, lecz przede wszystkim aktywnego uczestnictwa. Szerokie grono uczestników z branży zapewnia rewelacyjną sposobność wymiany doświadczeń, co jest decydującym czynnikiem, dla którego pojawiam się na tym corocznym spotkaniu. Obecność klienta, jednostek certyfikujących, wyśmienitych prelegentów – to zawsze najwyższa półka, crème de la crème motoryzacji. Zawsze imponuje mi profesjonalizm i rozmach przygotowania oraz przeprowadzenia samej Konferencji. Kiedy wydarzenie dobiega końca wiem, że zainwestowany czas, nowe idee oraz nowe znajomości będą procentowały dla dobra mojego i organizacji, w której pracuję. Gorąco polecam. Do zobaczenia!

Bezpośredni kontakt z przedstawicielami OEM-ów

Wartością Konferencji jest bezpośredni kontakt z przedstawicielami koncernów OEM. Prezentacje i rozmowy z Klientami w ojczystym języku pozwoliły w wielu przypadkach na uzupełnienie interpretacji czy wyjaśnienie szczegółów wymagań stawianych dostawcom automotive.

Znakomita większość informacji pozyskanych podczas Konferencji pochodziła od doświadczonych managerów tych firm, co stanowi o jej wyjątkowości.

Marta Chojecka

WABCO Polska Sp. z o.o.

2018-08-03T11:13:05+00:00

Marta Chojecka

WABCO Polska Sp. z o.o.

Wartością Konferencji jest bezpośredni kontakt z przedstawicielami koncernów OEM. Prezentacje i rozmowy z Klientami w ojczystym języku pozwoliły w wielu przypadkach na uzupełnienie interpretacji czy wyjaśnienie szczegółów wymagań stawianych dostawcom automotive. Znakomita większość informacji pozyskanych podczas Konferencji pochodziła od doświadczonych managerów tych firm, co stanowi o jej wyjątkowości.

Strzałem w dziesiątkę wykłady i interaktywne warsztaty

Konferencja Top Automotive to doskonała okazja na spotkanie tzw. ludzi z branży, co umożliwia dyskusję i wymianę doświadczeń. Wymagania motoryzacji są jednakowe dla wszystkich, ale możliwości ich zrealizowania bardzo wiele, ta konferencja pozwala spojrzeć na wszystkim nam znane standardy z perspektywy innych uczestników. Strzałem w dziesiątkę w tym roku były wykłady i interaktywne warsztaty przygotowane przez trenerów i konsultantów Team Prevent, które skupiły się na najbardziej gorących tematach takich jak bezpieczeństwo wyrobu, VDA16 czy praktyczne spojrzenie na analizę MSA. To moja pierwsza konferencja Top Automotive ale z cała pewnością nie ostatnia.

Agnieszka Hundert – Andrzejewska

Hundert Consulting Agnieszka Hundert-Andrzejewska

2019-06-04T14:08:12+00:00

Agnieszka Hundert – Andrzejewska

Hundert Consulting Agnieszka Hundert-Andrzejewska

Konferencja Top Automotive to doskonała okazja na spotkanie tzw. ludzi z branży, co umożliwia dyskusję i wymianę doświadczeń. Wymagania motoryzacji są jednakowe dla wszystkich, ale możliwości ich zrealizowania bardzo wiele, ta konferencja pozwala spojrzeć na wszystkim nam znane standardy z perspektywy innych uczestników. Strzałem w dziesiątkę w tym roku były wykłady i interaktywne warsztaty przygotowane przez trenerów i konsultantów Team Prevent, które skupiły się na najbardziej gorących tematach takich jak bezpieczeństwo wyrobu, VDA16 czy praktyczne spojrzenie na analizę MSA. To moja pierwsza konferencja Top Automotive ale z cała pewnością nie ostatnia.

Organizator

//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/03/Logo-TPPL_czarne_bez-tła.png

Team Prevent Poland Sp. z o.o.

Team Prevent Poland należy do międzynarodowego koncernu BAD-TeamPrevent Group, któremu zaufało ponad 250.000 firm i instytucji zatrudniających ponad 4 mln osób w Europie. Dzięki nam zdrowie, bezpieczeństwo oraz jakość ulegają ciągłemu rozwojowi i pozytywnym zmianom, a umiejętności, kompetencje i motywacja pracowników naszych Klientów rosną. Ponadto Team Prevent Poland jako jedyna firma w Polsce posiada licencję VDA QMC na prowadzenie szkoleń o tematyce jakościowej dla branży motoryzacyjnej.

Partner strategiczny

//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/02/VDA-QMC.png

VDA QMC

VDA to Zrzeszenie Przemysłu Motoryzacyjnego obejmujące niemieckich producentów samochodów wraz
z ich dostawcami. W organizacji zrzeszonych jest ponad 620 firm zaangażowanych w produkcję dla
przemysłu motoryzacyjnego. Jednym z działów VDA jest Centrum Zarządzania Jakością (QMC). Zarówno
rozwój jak i kierunki działalności VDA QMC nadzorowane są przez najwyższe gremium niemieckich
przedstawicieli zarządzania jakością – Komitet ds. Zarządzania Jakością (QMA), który tworzą managerowie
jakości wszystkich producentów samochodów oraz ich licznych dostawców.
VDA QMC jest najprężniej działającym europejskim przedstawicielem IATF, jak również jedną z najbardziej
renomowanych organizacji szkoleniowych na świecie specjalizującą się w szkoleniach jakościowych
branży motoryzacyjnej.

Team Prevent Poland Sp. z o.o. jest jedynym certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym VDA QMC w Polsce, niezmiennie od 2010 r. Dodatkowo posiadamy rozszerzoną licencję VDA QMC. Oznacza to, że realizowane szkolenia odbywają się nie tylko w Polsce, ale także na terenie Bułgarii oraz Ukrainy. Szczegółowy wykaz szkoleń na licencji VDA QMC na stronie www.teamprevent.pl

Patronat honorowy

//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/10/zakopane.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/06/silesia_automotive_.jpg

Partner złoty

https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/09/dekra-200x150.png
https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/09/olympus-200x150.png

Partner srebrny

https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/11/automate-200x150.png

Partner brązowy

https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/09/openone-200x150.png
https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/09/bwi-200x150.png

Partner merytoryczny

https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/08/Wydawnictwo-TP-300x200.png
https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/08/Leadec-300x200.png
https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/09/BorgWarner-300x200.png
https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/10/parts4cleaning-300x200.png
https://topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/10/Sanden-300x200.png

Partnerzy medialni

//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2017/03/abcjakosci_ok-2.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2017/03/problemy-jakosci_ok.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2017/03/eurologistics.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2017/03/projektowanie-konstrukcje-inzynierskie_ok.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2017/03/log24_ok.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/10/automatyka.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2018/10/automatyonline.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2017/03/kainzen_ok.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2017/03/logistyczny_ok-1.png
//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2017/03/ciz_ok.png

Dojazd

Kontakt z hotelem

Rezydencja Nosalowy Dwór

ul. Balzera 21d,
34-500 ZakopaneUWAGA

Rezerwacja noclegów na hasło TOP 2019*
rezerwacja@nosalowy.pl
*Pokoje w cenie promocyjnej dostępne do 30.09.2019 r.

//topautomotive.pl/wp-content/uploads/2019/04/Nosalowy_wiosna_62-1.jpg