Wartością Konferencji jest bezpośredni kontakt z przedstawicielami koncernów OEM. Prezentacje i rozmowy z Klientami w ojczystym języku pozwoliły w wielu przypadkach na uzupełnienie interpretacji czy wyjaśnienie szczegółów wymagań stawianych dostawcom automotive.

Znakomita większość informacji pozyskanych podczas Konferencji pochodziła od doświadczonych managerów tych firm, co stanowi o jej wyjątkowości.