Aleksander Kulesz

Trener / Konsultant / Auditor SQD Alliance

Absolwent Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Wydziału Budowy Maszyn z ukończonym stopniem inżyniera mechanika w roku 2001. W roku 2016 jako absolwent Akadami Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ze stopniem magistra inżyniera Zarządzania Produkcją Wydziału Budowy Maszyn.
Od 2001 roku związany zawodowo z zarządzaniem jakością w zakresie malowania, obróbki metali, spawania, produkcji tworzyw sztucznych oraz gumy, montażu materiałów obiciowych a od niedawna również z bezpieczeństwem informacji.
Współpracuje z WSH w Wrocławiu, WSIiZ w Rzeszowie oraz UE w Katowicach prowadząc zajęcia związane z zarzadzaniem jakością.
Posiada uprawnienia VDA-QMC jako auditor procesu wg VDA 6.3 oraz profesional core tools, zainteresowania jakości1) w zakresie podręczników VDA.

Specjalista Koordynator w Laboratorium Materiałowym

Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM