Czy w Industry 4.0 jest miejsce dla człowieka?

Szczegóły wkrótce

Prelegent