Ślad węglowy – obowiązek sprawozdawczy, element systemu zarządzania gazami cieplarnianymi w przedsiębiorstwie oraz oceny cyklu życia produktu.

Pojęcie „ślad węglowy” używane jest w chwili obecnej głównie w kontekście eko-wizytówki  przez duże i rozpoznawalne marki branżowe. Większość średnich i małych przedsiębiorców spotyka się z niniejszym zagadnieniem w ramach obowiązku sprawozdawczego oczekiwanego ze strony wyższych rangą zleceniodawców.

Tymczasem pod ww. pojęciem kryje się mierzalny wskaźnik wpływu danego produktu lub organizacji na warunki klimatyczne w ujęciu regionalnym i globalnym, na podstawie którego świadomy przedsiębiorca może zbudować efektywny system zarządzania środowiskowego, wpisując się tym samym w inicjatywę społeczno-polityczną Unii Europejskiej  pod nazwą „Europejski Zielony Ład”.

Prelegent

Patrycja Rochowska

Trener / Konsultant / Auditor SQD Alliance

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki uzyskała tytuł mgr inż. oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, a także Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i drganiami.
Od 2005 roku prowadzi działalność konsultingową, trenerską oraz projektową w branży usługowej, zakładach produkcyjnych oraz branży projektowej (specjalizacja w projektach infrastruktury publicznej takich jak drogi szybkiego ruchu oraz linie kolejowe) w odniesieniu do zagadnień z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska, a także z dziedziny BHP.