Założenia zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia międzynarodowego prawodawstwa i obecny sposób postępowania w branży automotive

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską wytycznych „Europejskiego Zielonego Ładu” pojawiły się nowe projekty zmian w polityce klimatycznej i gospodarczej dla całej Unii Europejskiej – ma to swoje odzwierciedlenie w dalszym zaostrzaniu norm emisji oraz wprowadzeniu kar za ich przekraczanie, wprowadzenie obowiązku redukcji emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie kraje członkowskie, a także wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Wszystko to ma na celu realizację ambitnego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej na terenie EU do 2050 roku. Ponieważ wymagania te tyczą się również branży automotive w chwili obecnej są one realizowane poprzez obligatoryjne wypełnienie kwestionariusza do samooceny dotyczącego zrównoważonego rozwoju (CSR) przez wszystkich dostawców motoryzacyjnych. W ramach prelekcji będziecie Państwo mogli prześledzić jak te wymagania kształtowały się na przestrzeni czasu i w jakiej są obecnie formie.

Prelegent

Aleksander Kulesz

Trener / Konsultant / Auditor SQD Alliance

Absolwent Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Wydziału Budowy Maszyn z ukończonym stopniem inżyniera mechanika w roku 2001. W roku 2016 jako absolwent Akadami Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ze stopniem magistra inżyniera Zarządzania Produkcją Wydziału Budowy Maszyn.
Od 2001 roku związany zawodowo z zarządzaniem jakością w zakresie malowania, obróbki metali, spawania, produkcji tworzyw sztucznych oraz gumy, montażu materiałów obiciowych a od niedawna również z bezpieczeństwem informacji.
Współpracuje z WSH w Wrocławiu, WSIiZ w Rzeszowie oraz UE w Katowicach prowadząc zajęcia związane z zarzadzaniem jakością.
Posiada uprawnienia VDA-QMC jako auditor procesu wg VDA 6.3 oraz profesional core tools, zainteresowania jakości1) w zakresie podręczników VDA.

Hubert Prochera

Trener / Konsultant / Auditor SQD Alliance

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie uzyskał tytuł licencjata matematyki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu gdzie uzyskał tytuł magistra z zarządzania o specjalizacji zarządzania projektami.

Swą przygodę z przemysłem rozpoczął w 2008 roku w firmie Sumika Electronics Materials Poland gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad procesem produkcyjnym laminacji polaryzatora, opracowanie standardu oceny jakości paneli i stanowisk do ich inspekcji, dobór i optymalizację parametrów procesu oraz czasów cyklu linii laminacji, a także opracowanie niezbędnych procedur w celu utrzymania czystości technicznej procesu produkcyjnego oraz pomieszczenia czystego („cleanroom”) na odpowiednim poziomie czystości.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w 2012 roku jako Inżynier Procesu w firmie Sumika Ceramics Poland dołączył do zespołu w Japonii gdzie brał udział przy projektowaniu procesu produkcyjnego, transferu maszyn do fabryki w Polsce, odbioru i uruchomieniu procesu. Następnie, już jako Inżynier Jakości, odpowiedzialny za wdrożenie od podstaw MSA, SPC i PPAP’u, procesu audytowania (VDA 6.3, VDA 6.5), a także koordynowanie tworzenia CP oraz FMEA, nadzór nad procesem produkcyjnym, koordynowanie ze strony jakości działań w poszczególnych projektach, oraz nadzór nad dostawcami. Od 2014 jako Zastępca Kierownika Jakości odpowiedzialny za certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z ISO/TS 16949, zarządzanie programem audytów, nadzór nad procesem produkcyjnym w celu uzyskania: zgodności wyrobów, zdolności i stabilności procesu w zgodzie z wymaganiami klientów (prowadzenie SPC, MSA, CP, FMEA), nadzór nad laboratorium wraz z badaniami na zgodność z normą Euro 6, nadzór nad rozwojem dostawców – negocjowanie umów jakościowych, wyznaczanie celi oraz ocena dostawców, oraz nadzór nad kontrolą wejściową.

Od 2016 jako Trener/Konsultant w Team Prevent Poland Sp. z o.o. (obecnie SQD Alliance Sp. z o.o.) prowadzi szkolenia, audyty i konsultacje jako licencjonowany trener VDA-QMC z zakresu Core Tools, VDA 19.2, PSCR, VDA FFA, VDA 6.3, VDA 6.5, VDA 6.1 oraz IATF 16949.