Warsztaty tematyczne (2 x 30 minut) – Zrównoważony rozwój w praktyce

15:00 – 15:30  I grupa  |  15:30 – 16:00  II grupa

 
Zapraszamy Państwa na interaktywne warsztaty podczas których uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie wymagań związanych ze zrównoważonym rozwojem.  W trakcie 30 minut zapoznamy się z przykładową dokumentacją, omówimy jak poprawnie wypełnić formularze
z uwzględnieniem kluczowych zagadnień, zapisów oraz treści.

Prelegent

Aleksander Kulesz

Trener / Konsultant / Auditor SQD Alliance

Absolwent Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Wydziału Budowy Maszyn z ukończonym stopniem inżyniera mechanika w roku 2001. W roku 2016 jako absolwent Akadami Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ze stopniem magistra inżyniera Zarządzania Produkcją Wydziału Budowy Maszyn.
Od 2001 roku związany zawodowo z zarządzaniem jakością w zakresie malowania, obróbki metali, spawania, produkcji tworzyw sztucznych oraz gumy, montażu materiałów obiciowych a od niedawna również z bezpieczeństwem informacji.
Współpracuje z WSH w Wrocławiu, WSIiZ w Rzeszowie oraz UE w Katowicach prowadząc zajęcia związane z zarzadzaniem jakością.
Posiada uprawnienia VDA-QMC jako auditor procesu wg VDA 6.3 oraz profesional core tools, zainteresowania jakości1) w zakresie podręczników VDA.

Hubert Prochera

Trener / Konsultant / Auditor SQD Alliance

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie uzyskał tytuł licencjata matematyki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu gdzie uzyskał tytuł magistra z zarządzania o specjalizacji zarządzania projektami.

Swą przygodę z przemysłem rozpoczął w 2008 roku w firmie Sumika Electronics Materials Poland gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad procesem produkcyjnym laminacji polaryzatora, opracowanie standardu oceny jakości paneli i stanowisk do ich inspekcji, dobór i optymalizację parametrów procesu oraz czasów cyklu linii laminacji, a także opracowanie niezbędnych procedur w celu utrzymania czystości technicznej procesu produkcyjnego oraz pomieszczenia czystego („cleanroom”) na odpowiednim poziomie czystości.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w 2012 roku jako Inżynier Procesu w firmie Sumika Ceramics Poland dołączył do zespołu w Japonii gdzie brał udział przy projektowaniu procesu produkcyjnego, transferu maszyn do fabryki w Polsce, odbioru i uruchomieniu procesu. Następnie, już jako Inżynier Jakości, odpowiedzialny za wdrożenie od podstaw MSA, SPC i PPAP’u, procesu audytowania (VDA 6.3, VDA 6.5), a także koordynowanie tworzenia CP oraz FMEA, nadzór nad procesem produkcyjnym, koordynowanie ze strony jakości działań w poszczególnych projektach, oraz nadzór nad dostawcami. Od 2014 jako Zastępca Kierownika Jakości odpowiedzialny za certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z ISO/TS 16949, zarządzanie programem audytów, nadzór nad procesem produkcyjnym w celu uzyskania: zgodności wyrobów, zdolności i stabilności procesu w zgodzie z wymaganiami klientów (prowadzenie SPC, MSA, CP, FMEA), nadzór nad laboratorium wraz z badaniami na zgodność z normą Euro 6, nadzór nad rozwojem dostawców – negocjowanie umów jakościowych, wyznaczanie celi oraz ocena dostawców, oraz nadzór nad kontrolą wejściową.

Od 2016 jako Trener/Konsultant w Team Prevent Poland Sp. z o.o. (obecnie SQD Alliance Sp. z o.o.) prowadzi szkolenia, audyty i konsultacje jako licencjonowany trener VDA-QMC z zakresu Core Tools, VDA 19.2, PSCR, VDA FFA, VDA 6.3, VDA 6.5, VDA 6.1 oraz IATF 16949.