V Edycja Konferencji TOP Automotive

W dniach 27-29 listopada 2019 roku tym razem w Zakopanem odbyła się piąta edycja Konferencji TOP automotive, która w ciągu 5 lat swojego istnienia zasłużyła na miano istotnego wydarzenia, wpisanego w kalendarz pasjonatów jakości w świecie polskiego przemysłu motoryzacyjnego. To cykliczne wydarzenie spotyka się corocznie z ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli branży i ponownie przyciągnęło rzeszę osób. W 2019 roku w zimowej stolicy Polski, w Hotelu Rezydencja Nosalowy Dwór zebrało się 140 przedstawicieli blisko 60 firm.

Sprawdzone rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu

W tym roku organizatorzy konferencji, wybierając temat wiodący, położyli duży nacisk na zagadnienia związane z TPM (ang. Total Productive Maintenance). W trakcie konferencji uczestnicy prowadzili dyskusje na temat sprawdzonych rozwiązań i najlepszych praktyk, związanych z utrzymaniem ruchu, odnosząc się do treści prowadzonych prelekcji i zaprezentowanych metod i narzędzi. Część wykładów i warsztatów, jak co roku, była poświęcona tematom jakościowym, ale także trendom w uczeniu się i rozwoju zawodowym w dobie digitalizacji oraz tzw. „przeładowania informacyjnego”. Omówione zostały również najbardziej istotne zmiany w wymaganiach i wytycznych branżowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni eksperci w swoich dziedzinach i wieloletni praktycy. I tym razem nie zabrakło przedstawicieli m.in. VDA QMC, Fiat Chrysler Automobiles Group oraz Volkswagen Poznań, dostawców oraz partnerów. Dzięki ich obecności udało się stworzyć swoistą wymianę informacji oraz zachęcić uczestników do prowadzenia rozmów w czasie przerw oraz networkingu. Konferencja TOP automotive to niebywała szansa, aby efektywnie wykorzystać niecodzienną możliwość, jaką jest spotkanie z reprezentantami producentów samochodów, łańcucha dostaw oraz jednostek regulacyjnych (tj. VDA QMC).

Wyzwania w motoryzacji

Konferencja TOP automotive rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym, wygłoszonym przez pana Luka Palmena, reprezentującego Klaster „Silesia Automotive & Adanced Manufacturing” koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Prelekcja dotyczyła wyzwań technologicznych i organizacyjnych dla motoryzacji wynikających z trendów światowych. Kolejna prelekcja była okazją do tego, aby zapoznać się z założeniami filozofii TPM w praktycznym ujęciu firmy Leadec – panowie Artur Ihma oraz Dariusz Kowalski w swoim wystąpieniu przybliżyli stosowane przez ich organizację metody i narzędzia wspomagające proces kompleksowego produktywnego utrzymania ruchu. Następnie reprezentanci firmy Dekra, panowie Tomasz Romanik, Michał Kmiecik oraz Sebastian Remian, umożliwili uczestnikom konferencji zapoznanie się z wymaganiami branży motoryzacyjnej pod kątem regulacji prawnych, dotyczących zapewnienia utrzymania budynków i maszyn.

Wyzwania i trendy w uczeniu się

Plan drugiego dnia Konferencji TOP automotive był najbardziej napięty. Jego intencją była synteza części wykładowej z nieodłącznym elementem tego wydarzenia, jaką są interaktywne warsztaty. Dzień 2. rozpoczęła dr Yuliya Prakopchyk, dyrektor działu szkoleń i rozwoju zawodowego VDA QMC. Temat tegorocznej prelekcji VDA QMC dotyczył wyzwań i trendów w uczeniu się z uwzględnieniem aspektów, które niesie ze sobą szeroko pojęta digitalizacja różnych obszarów życia i biznesu. Dr Prakopchyk podkreśliła fakt zachodzących zmian w funkcjonowaniu społeczeństw w kontekście dostosowania się do zmieniających się oczekiwań rynkowych. Druga część panelu VDA QMC była poświęcona wdrażaniu wymagań dotyczących funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu w ujęciu praktycznym. Pan Willfried Heist, ekspert w dziedzinie świadomości jakościowej, zgłębił problematykę zaleceń dla przedsiębiorstw odnośnie integralności wyrobu zgodnie z wymaganiami producentów samochodów. Team Prevent jako jednostka uprawniona do tłumaczenia podręczników opublikowała na łamach Wydawnictwa Team Prevent (www.wydawnictwo-tp.pl) polską edycję podręcznika VDA „Integralność wyrobu”, który pozwala na wnikliwe zapoznanie się ze wskazówkami, dotyczącymi wdrożenia i wypracowania lepszego zrozumienia omówionego zagadnienia.

Otwarta dyskusja na linii klient–dostawca

Mimo zaangażowania w wiele bieżących spraw i zmian, zachodzących dynamicznie w organizacjach motoryzacyjnych, gościliśmy także przedstawicieli OEM, którzy przekazali informacje, istotne dla łańcucha dostaw. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji panów Piotra Znanieckiego oraz Przemysława Borowskiego (Volkswagen Poznań) oraz panów Tomasza Gwiżdża oraz Błażeja Bliskiego (FCA Group Purchasing Poland). Również te wykłady związane były z motywem przewodnim TOP automotive 2019. VW w swoim wystąpieniu poruszył niezwykle istotne zagadnienie, jakim jest technika pomiarów w zapewnieniu stabilności procesu produkcji i zaprezentował stosowane w ich organizacji zaawansowane metody pomiarowe. Z kolei FCA, korzystając z okazji, iż wykład OEM to także platforma komunikacyjna m.in. do przedstawienia nowych wymagań, zaznajomił uczestników konferencji ze zmianami w sposobie zarządzania znakowaniem i monitoringiem narzędzi, które są użyczane do wykorzystania w procesach wytwarzania dostawców, jednakże będących własnością FCA. Zarówno VW, jak i FCA, brali udział w części warsztatowej konferencji, podczas której uczestnicy mieli szansę na wyjaśnienie wątpliwości oraz zadanie pytań, związanych z tematami prelekcji oraz szeroko rozumianej współpracy. Konferencja to wyśmienita okazja do prowadzenia otwartej dyskusji na linii klient–dostawca na tematy wspólnie dotykające firmy w globalnym łańcuchu dostaw bez względu na to, który poziom łańcucha dostaw reprezentuje.

Żyjemy w czasach, kiedy przetwarzamy niezwykle dużo informacji, zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.  Zjawisko „informacyjnego przeładowania” jest naturalną konsekwencją rosnącej podaży informacji. Tworzy to stałą potrzebę odnawiania i aktualizacji stanu wiedzy. Potrzeba ta w realiach świata motoryzacji dynamicznie się zmienia wraz z wymaganiami. To z kolei generuje stałą potrzebę ciągłego nabywania kompetencji i to właśnie o procesie uczenia się, zdobywania wiedzy z różnych źródeł i angażowaniu pracowników w procesy doskonalenia kompetencji poprowadziła swoją prelekcję firma Team Prevent, przeplatając w swojej wypowiedzi informacje o nowościach szkoleniowych i wydawniczych.

Interaktywne warsztaty

W drugiej połowie dnia uczestnicy brali udział w części interaktywnych warsztatów, podczas których poruszono zagadnienia związane z FMEA, MSA i SPC, VDA FFA, z rolą budowania zespołu w procesie rozwiązywania problemów, czy też wymaganiami branżowymi i regulacjami w stosunku do zapewnienia utrzymania budynków. Warsztaty dotyczące analizy części wadliwych z rynku zostały przeprowadzone na rzeczywistym, wadliwym reflektorze. Z kolei zagadnienia związane z MSA i SPC zostały poddane dyskusji w czasie gry „Koło fortuny”, co pozwoliło uczestnikom poczuć ducha rywalizacji, a jednocześnie omówić interesujące zagadnienia. W czasie warsztatów z FMEA uczestnicy tworzyli na praktycznym przykładzie strukturę procesu wraz z funkcjami i błędami, ucząc się wypełniać treścią formularz FMEA. Osoby, które wzięły udział w warsztatach „Escape box” mogły spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek logicznych z wykorzystaniem umiejętności pracy w grupie. Równolegle odbywało się Forum Ekspertów IATF 16949, na którym uczestnicy mieli okazję wymienić swoje doświadczenia w auditowaniu na zgodność z wymaganiami standardu oraz uzyskać odpowiedzi na wcześniej zgłoszone pytania. Tematyka ta jest wciąż żywa ze względu na regularnie publikowane zatwierdzone interpretacje (SI) i często zadawane pytania (FAQ) do standardu IATF 16949. Poza autorskimi warsztatami Team Prevent Poland, swoje propozycje dla uczestników konferencji przygotowali również Volkswagen Poznań, FCA Group Purchasing Poland oraz Dekra Certification. Warsztaty, podobnie jak w zeszłym roku, cieszyły się dużym zainteresowaniem i były poprowadzone zgodnie ze zmienionymi założeniami kierunku prowadzenia szkoleń, łączącym czynniki warunkujące chęć uczenia się i nabywania nowych doświadczeń przez dorosłych.

Skuteczność i efektywność TPM

Kontynuując wątek skuteczności i efektywności TPM jako podstawy przewidywalnej produkcji, pan Maciej Płonka z firmy Parts4cleaning przybliżył zagadnienia, dotyczące TPM urządzeń myjących. Celem ich stosowania jest m.in. spełnienie rosnących wymagań związanych z czystością techniczną, co znajduje swoje odzwierciedlenie w treści podręcznika VDA 19.1 oraz normach motoryzacyjnych (np. ISO 16232). W trakcie dalszej części prelekcji zaprezentowany został zaawansowany technologicznie mikroskop DSX1000. Pan Kacper Pabianek, występujący w imieniu firmy OLYMPUS Polska, zwrócił uwagę na istotę stosowania tego wysoce specjalistycznego sprzętu jako narzędzia w zapewnianiu jakości produkcji. Trzeci wykład stanowił rozwinięcie i doprecyzowanie tematu, który został zainicjowany pierwszego dnia konferencji przez firmę Leadec. Tematem prelekcji, wygłoszonej przez panów Tomasza Pietrzaka oraz Marcina Witkowskiego z firmy BorgWarner Poland, było efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu, odniesione do integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz zmian w procesach w kontekście Industry 4.0. Firma Sanden Manufacturing Poland, reprezentowana przez panią Małgorzatę Asejczyk-Woroniecką oraz pana Andrzeja Kindra, przedstawiła zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w procesie utrzymania ruchu. W czasie wykładu przedstawiono narzędzie, umożliwiające połączenie elementów analizowania zagrożeń i szans z planami awaryjnymi. Dzień wykładowy zakończył się tematem jakże żywym we współczesnym świecie motoryzacji – pan Konrad Kubieniec z firmy Team Prevent Poland, w nawiązaniu do zakresu przeprowadzonych dzień wcześniej warsztatów, opowiedział o strategii przejścia oraz o siedmiu krokach przeprowadzania FMEA zgodnie z nowymi wytycznymi podręcznika AIAG i VDA, którego celem jest udostępnienie wspólnego fundamentu dla FMEA w sektorze przemysłu motoryzacyjnego.

Do zobaczenia w 2020 roku

3 dni, 14 godzin prelekcji i warsztatów, 14 prezentacji, 140 uczestników z 60 firm – tak wyglądała w liczbach nasza tegoroczna konferencja TOP automotive 2019. Dziękujemy Państwu za obecność  oraz zaangażowanie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział, a prelegentom, patronom i partnerom za wsparcie: partnerowi strategicznemu – VDA QMC, patronom honorowym – Burmistrzowi Miasta Zakopane, Klastrowi „Silesia Automotive & Adanced Manufacturing”, partnerom złotym – DEKRA Certification, Olympus Polska, partnerowi srebrnemu – 5sAUTOMATE, partnerom brązowym – OpenOne, BWI Poland Technologies, partnerom merytorycznym – Team Prevent Wydawnictwo, Leadec Industrial Services, BorgWarner, Parts4Cleaning, Sanden Manufacturing Poland.

Za wsparcie medialne dziękujemy także patronom medialnym: abcjakosci.pl, Problemy jakości, Eurologistics, Projektowanie i konstrukcje inżynierskie, log24.pl, Automatyka, AutomatykaOnline.pl, KAIZEN, logistyczny.com, Controlling i Zarządzanie.

uczestnicy