Konferencja online

top new small

25 - 26 listopada 2021

Konferencja TOP NEW SMALL 2021 po raz drugi już odbędzie się w formule online. Zbierając doświadczenia ostatnich miesięcy w zakresie wystąpień online, a także mając na uwadze obecne obostrzenia epidemiologiczne, również i w tym roku zdecydowaliśmy się na tymczasową zmianę formuły Konferencji TOP automotive. Podobnie, jak w ubiegłym roku spotkamy się online, by dwa dni Konferencji (25-26.11.2021) wypełnić po brzegi merytoryką dotyczącą motoryzacji, przekazaną w ciekawej i angażującej formie przez naszych trenerów, ekspertów oraz partnerów.

videorelacja

Konferencji TOP automotive 2019

Odtwórz wideo

Co czeka nas w tym roku podczas Konferencji online TOP NEW SMALL?

Dzień pierwszy: 25.11.2021

Tematem przewodnim pierwszego dnia Konferencji będzie zrównoważony rozwój. Popatrzymy na to zagadnienie z kilku perspektyw: zarówno z punktu widzenia prawodawstwa, całej branży automotive, a także poszczególnych graczy w motoryzacji, w czym pomogą nam przedstawiciele OEMów. Jako, że w strategię zrównoważonego rozwoju wpisuje się model społecznej odpowiedzialności biznesu, skupimy się i na nim, rozpatrując go w ujęciu sieci dostaw. Chwilowym oderwaniem się od zagadnień związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem będzie prelekcja dotycząca obowiązku sprawozdawczego dot. tzw. śladu węglowego – temat, który zaczyna dotykać bezpośrednio nas wszystkich.

Konferencję otworzy podsumowanie zmian i nowości w polskiej motoryzacji przedstawione przez Luka Palmena, przedstawiciela KSSE i klastra SA&AM, zaś zamknie godzina przeznaczona na zadawanie pytań i dyskutowanie z naszymi prelegentami w pokojach tematycznych.

Dzień drugi: 26.11.2021

W drugim dniu Konferencji skupimy się na zagadnieniu bezpieczeństwa – zarówno bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa funkcjonalnego. A skoro w zapewnieniu bezpieczeństwa tak dużą rolę odgrywa kierownictwo, to nie zabraknie u nas wyjaśnienia koncepcji Smart Management. Idąc dalej w duchu rozwoju motoryzacji w stronę nowych rozwiązań, technik i automatyzacji, zaproponujemy drogę transformacyjną w stronę digitalizacji, na przykładzie rozwiązań jednego z naszych partnerów. I w tym dniu gościć będziemy przedstawicieli jednego z polskich zakładów OEM i również ten dzień zamkniemy możliwością porozmawiania i wyjaśnienia wątpliwości pod okiem naszych ekspertów w pokojach tematycznych.

prelegenci

Trener / Konsultant / Auditor SQD Alliance

Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM

opinie uczestników

Przestrzeń do otwartej komunikacji

Konferencja TOP automotive organizowana przez Państwa firmę jest bardzo profesjonalnie przygotowana.

Ostatnia Konferencja była o tyle istotna, iż uczestnikami byli przedstawiciele producentów samochodów z Polski. Spotkanie w tak szerokim gronie ułatwia wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Organizowanie takich spotkań skutkuje tym, iż tworzy się przestrzeń do otwartej komunikacji w każdym obszarze, relacji klient-dostawca, począwszy od przedstawienia i zrozumienia wymagań klientów, na „single case studies” kończąc.

Komunikacja i zrozumienie business partnera to kluczowy czynnik sukcesu. Inicjatywa wymiany doświadczeń dostawców i producentów samochodów powinna być kontynuowana.

Piotr Radek
TI Poland sp. z o.o.

Szansa na spotkanie niezwykłych ludzi

Moim zdaniem Konferencja TOP automotive to profesjonalnie zorganizowane wydarzenie motoryzacyjne, które jest okazją do wysłuchania interpretacji wymagań standardów motoryzacyjnych, dokonywanych przez przedstawicieli VDA QMC, a także interpretacji Wymagań Specyficznych Klientów, dokonywanych przez przedstawicieli zakładów OEM w Polsce. Organizowany w ramach Konferencji Panel Dostawców pozwala dostawcom oraz klientom wzajemnie lepiej się zrozumieć w całym łańcuchu dostaw.

Uważam, że Konferencja TOP automotive to szansa spotkania w jednym miejscu i czasie niezwykłych ludzi, w tym klientów OEM, specjalistów z branży motoryzacyjnej, a także trenerów, konsultantów, egzaminatorów oraz całego zespołu firmy SQD Alliance Sp. z o.o. (dawniej Team Prevent Poland). Konferencja pozwala na wymianę doświadczeń, jak również zaprezentowanie nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk stosowanych w motoryzacji. Formuła wydarzenia daje możliwość pracy merytorycznej w postaci wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów, jak również rozmów w kuluarach.

Robert Tyksiński
BURY Sp. z o.o.

zapisy zakończone

top new small
Zapisy na tegoroczną edycję zakończone.

program

25.11.2021 - Czwartek

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00

Dobrą reputację buduje się długo a traci szybko. Zasada ta działa w odniesieniu do relacji społecznych a także w relacjach biznesowych. W XX i XXI wieku outsourcing stał się powszechnie stosowanym rozwiązaniem optymalizacyjnym, włączając w to projektowanie i dostarczanie komponentów do produkcji np. samochodów. Spowodowało to specyficzny problem: jak zapewnić, że wszyscy dostawcy w łańcuchu dostaw kierują się etyką w biznesie? Jak zapewnić, że klient – producent samochodów – nie będzie narażony na krytykę w związku z nieetycznymi praktykami w łańcuchach dostaw? Odpowiedź na te i inne kwestie kryją się w modelu CSR (Corporate Social Responsibility) a także modelu SCRM (Supply Chain Risk Management).

11:00 - 12:00

Pojęcie „ślad węglowy” używane jest w chwili obecnej głównie w kontekście eko-wizytówki  przez duże i rozpoznawalne marki branżowe. Większość średnich i małych przedsiębiorców spotyka się z niniejszym zagadnieniem w ramach obowiązku sprawozdawczego oczekiwanego ze strony wyższych rangą zleceniodawców.

Tymczasem pod ww. pojęciem kryje się mierzalny wskaźnik wpływu danego produktu lub organizacji na warunki klimatyczne w ujęciu regionalnym i globalnym, na podstawie którego świadomy przedsiębiorca może zbudować efektywny system zarządzania środowiskowego, wpisując się tym samym w inicjatywę społeczno-polityczną Unii Europejskiej  pod nazwą „Europejski Zielony Ład”.

13:00 - 14:00

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską wytycznych „Europejskiego Zielonego Ładu” pojawiły się nowe projekty zmian w polityce klimatycznej i gospodarczej dla całej Unii Europejskiej – ma to swoje odzwierciedlenie w dalszym zaostrzaniu norm emisji oraz wprowadzeniu kar za ich przekraczanie, wprowadzenie obowiązku redukcji emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie kraje członkowskie, a także wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Wszystko to ma na celu realizację ambitnego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej na terenie EU do 2050 roku. Ponieważ wymagania te tyczą się również branży automotive w chwili obecnej są one realizowane poprzez obligatoryjne wypełnienie kwestionariusza do samooceny dotyczącego zrównoważonego rozwoju (CSR) przez wszystkich dostawców motoryzacyjnych. W ramach prelekcji będziecie Państwo mogli prześledzić jak te wymagania kształtowały się na przestrzeni czasu i w jakiej są obecnie formie.

15:00 - 16:00

15:00 – 15:30  I grupa  |  15:30 – 16:00  II grupa

 

 • Wiesz jak zdiagnozować czy masz łańcuch dostaw czy może jednak sieć dostaw?
 • Jak sprawdzić rzeczywiste źródło dostaw komponentów?
 • Jak sprawdzić stosowanie polityki zrównoważonego rozwoju dostawców?
 • Jak sprawdzić, czy twój dostawca i jego poddostawcy rzeczywiście realizują politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu?

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach, w których wspólnie poszukamy odpowiedzi na powyższe pytania. Zdefiniujemy również rodzaje powiązań między dostawcami i klientami oraz stopień zintegrowania elementów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

15:00 - 16:00

15:00 – 15:30  I grupa  |  15:30 – 16:00  II grupa

 
Zapraszamy Państwa na interaktywne warsztaty podczas których uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie wymagań związanych ze zrównoważonym rozwojem.  W trakcie 30 minut zapoznamy się z przykładową dokumentacją, omówimy jak poprawnie wypełnić formularze
z uwzględnieniem kluczowych zagadnień, zapisów oraz treści.

26.11.2021 - Piątek

10:00 - 11:00

Poprzez bezpieczeństwo funkcjonalne rozumiemy ogólne podejście do wszystkich działań w cyklu życia bezpieczeństwa części, układów, systemów zawierających elektryczne, elektroniczne, programowalne elektroniczne elementy składowe. W łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej należy dokładać wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność swoich produktów. Rozwiązaniem jest norma ISO 26262, oparta na IEC 61508, która jest standardem funkcjonalnym dla przemysłu motoryzacyjnego.  W tej krótkiej prelekcji przedstawione zostaną podstawy założeń dla Bezpieczeństwa funkcjonalnego w cyklu życia wyrobu, oraz zarys metod dla zapewnienia jakości w tym zakresie, jak na przykład FMEA MSR.

11:00 - 12:00

Co jest tajną bronią i kluczem do sukcesu menedżerów, którzy odnoszą największe sukcesy w branży automotive?
Jak udaje im się spać spokojnie, mimo że realizują ryzykowne projekty w bardzo konkurencyjnej branży, w której konkurenci walczą nie tylko o zlecenia, ale i o wartościowych pracowników?
Co sprawia, że dla niektórych menedżerów pracownicy starają się bardziej, niż dla innych?
Co mogą robić nawet początkujący menedżerowie, żeby angażować swoje zespoły oraz maksymalizować ich skuteczność i wydajność?
Odpowiedzi na te i inne pytania w wystąpieniu Katarzyny Jarośka-Kurowskiej, która podzieli się praktycznymi wskazówkami popartymi doświadczeniami i przykładami z branży motoryzacyjnej.

13:00 - 14:00

Transformacja digitalna to naturalna konsekwencja wymogów rynkowych czasów, w których toczy się wyścig o dane i ich lepsze wykorzystanie. Jednakże digitalna transformacja nie jest kwestią zakupu robota czy nowego systemu ERP. Jest to kompleksowa zmiana obejmująca wszystkie procesy w organizacji. Co więcej, zmienić się powinien nie tylko sposób organizacji pracy, a nawet sama kultura organizacyjna. Aby nie zgubić się w tej zmianie i wygrać przewagę rynkową warto stworzyć i realizować Mapę Drogową Digitalizacji.

14:00 - 15:00

14:00 – 14:30  I grupa  |  14:30 – 15:00  II grupa

 
Orientujecie się Państwo w aktualnych wymaganiach?

Zapraszamy na wirtualny quiz sprawdzający podstawową wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa
w branży motoryzacyjnej. Quiz online nie tylko przypomni najważniejsze zagadnienia tego tematu,
a także zweryfikuje refleks uczestników wyłaniając zwycięzcę tej zabawy.

14:00 - 15:00

14:00 – 14:30  I grupa  |  14:30 – 15:00  II grupa

Zapraszamy do udziału w warsztatach, które pomogą zrozumieć, czy produkowana przez Państwa część jest elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo funkcjonalne.  Moderator na podstawie przykładów przedstawi w jakim stopniu wyrób powiązany jest z bezpieczeństwem oraz które z narzędzi i w jakim stopniu mogą zostać wykorzystane w celu zredukowania ryzyka.

PARTNERZY

organizator

jesteśmy na rynku od 2006 roku

szkolimy około 17 000 osób ROCZNIE

współpracujemy z blisko 2000 przedsiębiorstw

Szkolenia na licencji VDA QMC

SQD Alliance Sp. z o.o. jest jedynym certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym VDA QMC w Polsce, niezmiennie od 2009 r. Dodatkowo posiadamy rozszerzoną licencję VDA QMC. Oznacza to, że realizowane przez nas szkolenia odbywają się nie tylko w Polsce, ale także na terenie Bułgarii oraz Ukrainy.

Dlaczego warto wybrać szkolenia licencjonowane?
 • Dostęp do specyficznych dla branży motoryzacyjnej uregulowań wypracowanych przez komitety techniczne VDA QMC.
 • Wysoki poziom merytoryczny uwzględniający najnowsze standardy branży motoryzacyjnej.
 • Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów wywodzących się z grup roboczych lub zatwierdzanych każdorazowo przez VDA QMC.
 • Tłumaczenie przez SQD Alliance zarówno autoryzowanych publikacji IATF oraz VDA, jak i materiałów szkoleniowych na szkolenia licencyjne, pozwala zachować spójność nomenklatury i uniknąć rozbieżności merytorycznej tłumaczeń.

Wydawnictwo sqd alliance

Dzięki partnerstwu z VDA QMC, jako jedyni w Polsce, uzyskaliśmy autoryzację na tłumaczenie publikacji VDA i IATF na język polski oraz ukraiński, jak również prawo do sprzedaży ich anglo- i niemieckojęzycznych wersji.

Wydawnictwo SQD Alliance działa na zasadzie sklepu internetowego, a dostęp do informacji o danej publikacji i do jej zakupu jest maksymalnie ułatwiony. Płatność możliwa jest w walutach PLN, EUR, USD, BGN.

Co wydajemy?
 • Publikacje IATF w języku polskim i angielskim
 • Publikacje VDA w języku polskim, angielskim, niemieckim, a nawet ukraińskim
 • Publikacje pomocnicze do powyższych, np. Memory Jogger
 • Materiały autorskie SQD Alliance, w szczególności z zakresu jakości i zdrowia pracowniczego