Dariusz Grzegorczyk

Członek Zarządu SQD Alliance / Członek Rady Nadzorczej Platformy Robotów DBR77.com