Luk Palmen

Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM

Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w ramach firmy InnoCo. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od 2014 do 2020 roku był ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację projektów technologicznych we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej w funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI. Od 2011 roku jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing przy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.