Luk Palmen

Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM

Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w ramach firmy InnoCo. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od 2014 do 2020 roku był ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację projektów technologicznych we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej w funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI. Od 2011 roku jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing przy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Product manager Gatewatcher

Menadżer i Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Członek Zarządu SQD Alliance / Członek Rady Nadzorczej Platformy Robotów DBR77.com

Dyrektor - Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania i Doskonalenia w firmie BURY / Trener - Konsultant w firmie SQD Alliance / Wykładowca akademicki w WSIiZ Rzeszów.

Dyrektor Systemów Zarządzania, Inżynierii i Ochrony Środowiska SQDA

Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM