Janusz Soboń

Silver Expert

Urodzony w 1958 r. w Mielcu. Studiował na Wydziale Mechanicznym (kierunek: lotnictwo) Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i w 1986 r. uzyskał tytuł inżyniera mechanika. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami firmy na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2003 r. – studia podyplomowe z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w WSK Mielec w 1981 r. w którym pracował do 1994 roku nam różnych stanowiskach, a ostatnim dyrektor ds. handlowych w Zakładzie Lotniczym.
W latach 1994-1995 był doradcą ds. marketingu w Centrum Wspierania Biznesu w Mielcu, działającego w ramach Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.
W latach 1996-1999 pracował w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu na stanowisku zastępcy dyrektora ds. marketingu i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Od 1999 r. został zatrudniony w Kirchhoff Polska Sp. z o.o. w Mielcu, spółki wchodzącej w skład holdingu KIRCHHOFF Automotive, będącego z kolei częścią niemieckiej grup KIRCHHOFF. Początkowo pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego, od 2000 roku dyrektora zarządzającego i członka zarządu spółki a od 2007 roku był prezesem zarządu KIRCHHOFF Polska, przedsiębiorstwa z 3 zakładami w Polsce: w Mielcu, w Gliwicach i w Gnieźnie. Przedsiębiorstwo zapewnia pracę około 2000 osobom w całej Polsce, łączne inwestycje w Polsce do 2023 roku wyniosły blisko 400 mln EUR, a roczne obroty osiągnęły 1,5 mld zł.
Oprócz Polski prowadził aktywną działalność biznesową na arenie międzynarodowej. W okresie 2004 – 2020 był członkiem zarządu firmy KIRCHHOFF Hungäria Kft w Esztergom na Węgrzech a w latach 2011 – 2020 był członkiem zarządu firmy KIRCHHOFF Automotive Romania s.r.l. w Craiova w Rumunii.
W 2009 roku założył biuro techniczno-handlowe w Hamamatsu w Japonii pod firmą KIRCHHOFF Automotive Japan k.k., w której do roku 2023 był dyrektorem wykonawczym. W latach 2016-2023 był też dyrektorem wykonawczym firmy KIRCHHOFF Automotive Korea z siedzibą w Seulu w Korei Płd.
W roku 2013 został powołany do zarządu KIRCHHOFF Automotive GmbH, w którym jako członek zarządu i dyrektor wykonawczy ds. strategii (Chief Strategy Officer) pełnił funkcję do roku 2020.
W latach 2020 – 2023 pełnił funkcję globalnego wiceprezydenta ds. ładu korporacyjnego, ryzyka i zgodności (Global Vice President Governance Risk Compliance) dla całej korporacji KIRCHHOFF Automotive.

W czerwcu 2023 roku w związku z osiągnięciem wieku, zakończył czynną pracę zawodową i przeszedł na emeryturą.

Od wielu lat wspiera i rozwija pozytywne relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem. W Plebiscycie Tygodnika Regionalnego „Korso” został wybrany na „Mielczanina Roku 2009”. Uhonorowany przez Prezydenta Miasta Mielca za skuteczne rozwiązania przeciwdziałające zwolnieniom z pracy w okresie światowego kryzysu gospodarczego i finansowego w roku 2009.
Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, ponadto odznaczony Honorową Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej, Medalem za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaką Honorowa IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża, Złotym Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
Doceniony przez organizacje branżowe i gospodarcze w Polsce, m.in. poprzez przyznanie tytułu Manager Roku 2007 przez Polską Izbę Motoryzacji, Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej 2020 w kategorii „Manager”.
Od 2018 roku społecznie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo w Mielcu. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, w którym w latach 2015-2019 pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2019 jest członkiem Komisji Rewizyjnej.
Jest ekspertem przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na AGH w Krakowie, oraz członkiem Rady Instytutu Sieć Badawcza Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.

Zna 3 języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.

Przejawiał zainteresowania sportowe od najmłodszych lat, w okresie studiów grał w piłkę ręczną w zespole AZS Rzeszów, uprawia narciarstwo, posiada licencję golfisty. Obecnie na emeryturze rozwija pasję żeglarską

Żonaty, małżonka Jolanta Soboń jest lekarzem medycyny specjalności okulistyka, wspólnie wychowali troje dzieci.

Prelekcja

Poznaj innych prelegentów