11:00

- 11:30

Budowanie zwinnych kompetencji w Volkswagen Poznań w zakresie nowatorskiego podejścia do prowadzenia projektów i budowania ducha zespołu.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, określanym akronimami VUCA oraz BANI, zwinne metody pracy zyskują na znaczeniu. Firmy muszą adaptować się do nowych warunków, poszukiwać innowacyjnych rozwiązań i budować zwinne kompetencje, aby sprostać wyzwaniom. Kluczowe jest elastyczne podejście, które pozwala szybko reagować na zmiany. Jak budujemy świat Agile w VWP? Piramida kompetencji zwinnych czy Gra AGILE to jedne w przykładów, o których usłyszycie