Robert Mycroft

Auditor IATF / VDA QMC

Prowadzi usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie udoskonalenia systemów zarządzania oraz compliance management. Jest członkiem grupy ekspertów IATF odpowiedzialnej za rozwój kompetencji auditorów i od 2013 roku prowadzi działania pod tym względem z jednostkami certyfikującymi.
Wieloletnie doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym rozpoczął w firmie Audi w Niemczech, w 1999 roku przyjął stanowisko jako kierownik R&D u Valeo Autosystemy w Polsce. Po uzyskaniu uprawnień audytorskich był w latach 2007 do 2013 menadżerem projektu „World Class Manufacturing” w grupie Fiat Industrial. Od tego czasu promuje best practice i metody w celu redukcji ryzyk i osiągania celów biznesowych w ramach działań IATF i VDA QMC.
Jako absolwent Uniwersytetu Nottingham Trent jest od 2004 roku przedstawicielem brytyjskiego Institution of Mechanical Engineers w Polsce.

Product manager Gatewatcher

Menadżer i Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Członek Zarządu SQD Alliance / Członek Rady Nadzorczej Platformy Robotów DBR77.com

Dyrektor - Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania i Doskonalenia w firmie BURY / Trener - Konsultant w firmie SQD Alliance / Wykładowca akademicki w WSIiZ Rzeszów.

Dyrektor Systemów Zarządzania, Inżynierii i Ochrony Środowiska SQDA

Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM